Czyli podręczny zestaw komend do gita

Na początek

Start i konfiguracja

 • ssh-keygen – do generowania klucza ssh potrzebnego, by później połączyć się ze zdalnym repozytorium, np. z GitHub
 • git config  user.name Mateusz – ustawienie user name dla repo na Mateusz
 • git config  user.email kontakt@mateuszmidor.com – ustawienie user email na kontakt@…
 • git config –global user.name Mateusz – ustawienie globalnego user name
 • git config –global user.email kontakt@mateuszmidor.com – ustawienie globalnego user email

Podstawy

 • git init – zakłada nowe repo w bieżącym katalogu
 • git clone -b [branch name] [url] – klonuje gałąź ze zdalnego repo do bieżącego katalogu
 • git add . – wrzuca wszystkie pliki z bieżącego katalogu do stagging area (patrz: wyjaśnienie koncepcji)
 • git commit -am “Pierwszy commit” – zapisuje zmiany ze stagging area do repo
 • git checkout SHA1code Readme.txt- przywraca określoną przez SHA1code wersję pliku z repo
 • git checkout master Readme.txt – przywraca najnowszą wersję pliku z repo

Zdalne repozytorium

 • git remote – wyświetla skonfigurowane repozytoria zdalne
 • git remote -v – repozytoria zdalne z informacją o ich url
 • git remote add [nazwa] [url] – dodanie zdalnego repo do lokalnej konfiguracji
 • git remote rm [nazwa] – usunięcie zdalnego repo z lokalnej konfiguracji
 • git pull [nazwa] [branch] – pobranie i zmergowanie zmian z [repo][branch], np. git pull origin master
 • git mergetool – narzędzie do ręcznego mergowania zmian
 • git push [nazwa] [branch] – wysłanie zmian do zdalnego repo na wskazany branch
 • git reset –hard HEAD – przywraca cały workdir do wersji HEAD z repo

Informacje o wersjach

 • git status – stan katalogu pod kontrolą wersji
 • git log – wyświetla historię commitów
 • git reflog – historia akcji na repo w formie kompaktowej
 • git show – pokazuje ostatniego commita + diff
 • gitk – graficzna nakładka na historię commitów

Branchowanie

 • git branch -a – pokaż branche lokalne + zdalne
 • git checkout -b newfeature – utworzenie/switch do brancha newfeature
 • git checkout -b master – powrót do głównego brancha
 • git branch -d newfeature – usunięcie brancha newfeature
 • git push origin newfeature – wysłanie zmian do zdalnego repo na branch newfeature
 • git push origin :newfeature – usunięcie brancha newfeature ze zdalnego repo
 • git merge newfeature – będąc na master branch: zmergowanie brancha newfeature do maina

 

Related Posts: