Całkiem przydatne polecenie powłoki. Zobacz, jak można go użyć!

Składnia

Jest banalna, po prostu sort plik.txt. Ewentualnie w strumieniu cat plik.txt | sort

Opcje

Z ciekawszych opcji warto znać:

  • sort -g – sortuje liczbowo, nie słownikowo (czyt. sortuje liczby)
  • sort -h – interpretuje “human readible” rozmiary plików, np. 2k, 3.9M, 4G
  • sort -r – “reverse” , od najmniejszej do największej wartości
  • sort -k 2 – sortuje według drugiej kolumny (kolumny rozdzielone whitespace’ami)
  • sort -u – unique, ukrywa powtórzenia

Przykład użycia

  • du -sh * | sort -h -wyświetli pliki i katalogi w bieżącej lokalizacji posortowane wdł. rozmiaru. Osobiście używam tego do ustalenia, kto mi pożera najwięcej miejsca na dysku ;)

Pozdro!

Related Posts: