O tym, jak wykonać interaktywny skrypt powłoki bez ręcznego wprowadzania parametrów.

(continue reading…)