VI to konsolowy edytor popularny w linuxie, wyjątkowo PRO, więc warto się nim pobawić!

VI posiada 3 tryby pracy:

 • tryb nawigacji – poruszanie się po tekście (stan początkowy po uruchomieniu VI)
 • tryb wstawiania – wpisywanie tekstu (na dole ekranu widnieje napis INSERT)
 • tryb menu  – wczytaj plik, zapisz plik, wyjdź (na dole ekranu widnieje dwukropek jako znak zachęty)

, tak więc do pracy z VI trzeba umieć poruszać się między tymi trybami. I tak:

 • Żeby wejść w tryb wstawiania – wciśnij INS.
 • Żeby wejść w tryb nawigacji – wciśnij ESC
 • Żeby wejść w tryb menu – wciśnij ESC, potem dwukropek (na dole ekranu pojawi się dwukropek jako znak zachęty)

Polecenia do nawigacji

 • ^ – początek linii
 • $ – koniec linii
 • w – kolejne słowo
 • b – poprzednie słowo
 • CTRL+p – linia wyżej
 • CTRL+n – linia niżej
 • /fraza [ENTER]- wyszukiwanie słowa fraza
 • n – następne wystąpienie frazy
 • * – następne wystąpienie słowa, na którym mamy aktualnie kursor
 • # – poprzednie wystąpienie słowa, na którym mamy aktualnie kursor
 • dd – usuwa linię
 • 4dd – usuwa 4 linie (5dd – 5 linii, itd)
 • yy – zapamiętuje linię
 • 4yy – zapamiętuje 4 linie
 • p – wkleja to, co ma zapamiętane
 • 3gt – otwórz trzecią zakładkę (gdy mamy pootwierane pliki w zakładkach, patrz niżej)
 • CTRL+w – przełączenie się do kolejnego okienka(gdy mamy split window, patrz niżej)

Polecenia do menu

 • :new plik.txt [ENTER] – nowy plik
 • :edit plik.txt [ENTER] – otwórz plik
 • :tabe plik.txt [ENTER] – otwórzy plik w nowej zakładce
 • :10 [ENTER] – skok to dziesiątej linii
 • :sp [ENTER] – podział okna na część górną i dolną (split)
 • :vsp [ENTER] – podział okna na część lewą i prawą (split)
 • :set number [ENTER] – numerowanie linii
 • :set nonumber [ENTER]  – bez numerowania linii
 • :syn on [ENTER] – kolorowanie składni
 • :set hlsearch [ENTER] – podświetlanie wyników wyszukiwania
 • :set nohlsearch [ENTER] – bez podświetlania wyników
 • :w [ENTER]- zapisanie treści do bieżącego (otwartego) pliku
 • :w plik.txt [ENTER] – zapisanie treści do pliku plik.txt
 • :q [ENTER] – zamknięcie bieżącego okna (split) lub wyjście z programu
 • :wq [ENTER] – zapis i wyjście z programu

.vimrc

Do skonfigurowania VIM’a na stałe, można stworzyć plik .vimrc w swoim katalogu domowym: ~/.vimrc .
Żeby np. za każdym odpaleniem VIM’a mieć od razu włączone numerowanie linii oraz podświetlanie składni, można umieścić w pliku .vimrc następujące linie:

set number
syn on

… enjoy! :)

Related Posts: